Rozměry vozidla

Zdroj: Tisková zpráva – 28. červen 2016

Povolené rozměry vozidla byly překročeny

Policisté uložili řidiči pokutu a dopravci pak uložili kauci

KRAJ VYSOČINA – Policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově kontrolovali v rámci běžného výkonu služby v neděli 26. června ráno krátce před osmou hodinou na dálničním odpočívadle na 117. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno nákladní soupravu složenou z nákladního vozidla a návěsu.

Policisté provedli důkladnou kontrolu dokladů nezbytných k řízení vozidla a k převáženému nákladu. Vozidlo řídil dvaapadesátiletý cizinec - státní příslušník Slovenské republiky. Policisté na dálnici pracovali s novým vozidlem tovární značky Mercedes Benz, které má speciálně upravenou nástavbu a jeho výbavu tvoří veškeré vybavení potřebné k provedení celkové kontroly vozidla a kontroly dodržování předpisů upravujících provoz zejména kamionové dopravy. Ze speciální výbavy jde například o soupravu mobilních vah pro statické měření a prostředky pro měření všech rozměrů vozidla. Právě tato speciální výbava umožnil odhalit závažné porušení zákona.

Kontrolním nízkorychlostním vážením totiž policisté zjistili, že jsou překročeny povolené rozměry vozidla. Řidič se dopustil přestupku, který policisté na místě vyřešili v blokovém řízení uložením blokové pokuty. Řidič s přestupkem souhlasil a pokutu na místě zaplatil. Ze spáchání správního deliktu byl podezřelý také dopravce, kterým byla slovenská firma. Vzhledem k tomu, že existovalo důvodné podezření, že by se statutární zástupci firmy vyhýbali správnímu řízení, policisté proto rozhodli o uložení kauce ve výši 10 000 korun. Policisté celý případ zadokumentovali a věc jiného správního deliktu nyní odevzdají věcně a místně příslušnému správnímu orgánu do správního řízení. Policisté řidiči zakázali další jízdu a on tak musel vozidlo na dálničním odpočívadle odstavit a náklad přeložit tak, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum