Bezpečnostní opatření MTB 2016

Zdroj: Tisková zpráva - 28. červen 2016

Policisté připravili bezpečnostní opatření

V Novém Městě na Moravě a okolí dohlédneme na dopravu a veřejný pořádek

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Územního odboru Žďár nad Sázavou ve spolupráci s odbory pořádkové, dopravní a cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravili bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním Mistrovství světa horských kol MTB, které probíhá v době od 29. června do 3. července 2016 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.

Do opatření se zapojí policisté pořádkové, dopravní, cizinecké a kriminální policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Do bezpečnostního opatření budou po celou dobu trvání akce nasazeni také policejní kynologové a využijeme speciální monitorovací vozidlo.

„Z našeho pohledu se jedná svým rozsahem a předpokládaným počtem návštěvníků o jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí v našem kraji v letošním roce. V rámci připraveného bezpečnostního opatření, do kterého je nasazen adekvátní počet policistů, se budeme podílet na zajištění veřejného a místního pořádku, aby se podařilo zamezit páchání trestných činů i přestupků. Naší prioritou je chránit životy, zdraví majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Radek Malíř.

Policejní hlídky budou dohlížet na plynulost silničního provozu a v případě potřeby budou dopravu v místě regulovat. Především dopravní policisté budou po celou dobu konání akce přítomni na všech důležitých příjezdových komunikacích, kterými se lze dostat do oblasti Novoměstska. Všichni řidiči proto musí dbát pokynů policejních hlídek, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v dopravě. Řidiči budou mít k dispozici také šest proměnných informačních tabulí umístěných u hlavních příjezdových komunikacích. Na tabulích budou k dispozici aktuální informace týkající se situace v dopravě a parkování.

Se sportovní akcí souvisejí také některá omezení v dopravě. Týkají se především Nového Města na Moravě a okolí Vysočina Arény. Zásadní dopravní omezení nastane na ulici Vlachovická v Novém Městě na Moravě, a to od křižovatky u nemocnice směrem k Vysočina Aréně, kde bude vjezd vozidel výrazně omezený a bude regulovaný pořadateli, proto je nutné dbát jejich pokynů. Provoz pouze jedním směrem pak bude veden na silnici vedoucí od Vysočina Arény směrem na obec Jiříkovice. Tato komunikace se zřejmě bude využívat také pro parkování vozidel, pokud nebudou postačovat vyhrazená parkoviště. Jednosměrný provoz bude po celou dobu mistrovství také na silnici od Vysočina Arény směrem na obec Vlachovice.

„V této souvislosti apelujeme na všechny motorizované návštěvníky, aby důsledně dbali pokynů pořadatelů a policistů. Všem řidičům doporučujeme naplánovat si příjezd do Nového Města na

Moravě s dostatečným časovým předstihem. Velké množství návštěvníků, kteří budou na Novoměstsko přijíždět autobusy nebo osobními vozidly, výrazně sníží kapacitu a dopravní obslužnost komunikací ve srovnání s běžným obdobím. Stejně tak musí řidiči respektovat aktuální dopravní značení. Z naší strany budeme při řešení protiprávních jednání uplatňovat nulovou toleranci,“ upozornil npor. Bc. Zdeněk Kubík, vedoucí dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou s tím, že policisté budou při řešení zjištěných přestupků nekompromisní a nebudou tolerovat žádná porušení.

Stejně tak důležité je, aby návštěvníci sportovního klání důsledně dbali pokynů pořadatelů a policistů při parkování vozidel na vyhrazených plochách určených k parkování vozidel. Stejně tak je nutné dbát pokynů pořadatelů v případě ubytování v oficiálních kempech a nestanovali ani neparkovali mimo oficiálně vyhrazené plochy.

V rámci bezpečnostního opatření budeme působit především preventivně. Naší přítomností v místech, kde se bude nacházet větší počet osob, budeme předcházet páchání trestné činnosti, zejména majetkového charakteru. „Naším cílem je eliminovat na minimum riziko krádeží motorových vozidel, vloupání do motorových vozidel, kapesních krádeží a další především kriminality. Musíme zejména preventivně působit na řidiče motorových vozidel, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali ve vozidlech viditelně odložené věcí, které by mohly lákat zloděje. Stejně tak musíme preventivně působit na všechny uživatele kempu, aby ve stanech neponechávali žádné osobní věci ani jiné cennosti,“ doplnil k bezpečnostnímu opatření plk. Mgr. Bohumil Šlapák, velitel bezpečnostního opatření.

Pěší hlídky a policisté v civilu budou preventivně působit ve vztahu k možným kapesním krádežím. S vyšším pohybem osob počítáme nejen na silnicích, ale také na autobusovém a vlakovém nádraží v centru města, kde budou probíhat doprovodné kulturní programy a další ceremoniály související s akcí.

Všechny návštěvníky, kteří budou vstupovat dovnitř Vysočina Arény upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření, se kterými bude souviset nutnost provedení pečlivých kontrol při jejich vstupu. Z tohoto důvodu je nutné počítat při vstupu se zdržením a je tedy důležité přicházet s dostatečným časovým předstihem a nenechávat příchod na poslední chvíli. „Obracíme se na všechny návštěvníky, aby se důkladně seznámili s pravidly vstupu dovnitř arény a aby dodržovali návštěvní řád, který upravuje pravidla pro vstup návštěvníků a jejich chování uvnitř. Do sportovního areálu proto s sebou nenoste žádné předměty, které návštěvní výslovně řád zakazuje. Jedná se například o nebezpečné předměty, mezi které patří pyrotechnika, nože a další předměty vyjmenované v návštěvním řádu,“ upozornil velitel bezpečnostního opatření.

Velké množství sportovců a jejich týmů bude v okolí Nového Města využívat také ubytovací kapacity. I v jejich okolí se budou proto pohybovat policejní hlídky tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby nedošlo k žádným incidentům, které by se dotýkaly zdraví a majetku sportovců, fanoušků a místních obyvatel.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum