Costa Concordia

Costa Concordia je vrak luxusní výletní lodi třídy Concordia, kterou vlastní a provozovala společnost Costa Cruises. Loď byla postavena jako první jednotka své třídy, přičemž její sesterské lodě jsou Costa Serena, Costa Pacifica, Costa Favolosa, Costa Fascinosa a Carnival Splendor (tato loď byla postavena pro Carnival Cruise Lines). V době svého dokončení byla Costa Concordia největší italskou lodí svého druhu.

Costa Concordia v roce 2009. Autor: Cezary Piwowarski.

Dne 13. ledna 2012 loď ztroskotala na mělčině poblíž toskánského pobřeží. Přes 4000 lidí, nacházejících se v té době na palubě, muselo být evakuováno. Při ztroskotání lodi zemřelo dvaatřicet osob. V následujících více než dvou letech byl vrak napřímen, vyzvednut a odtažen do Janova k sešrotování.

Stavba a popis

Costa Concordia byla postavena janovskou společností Fincantieri v její loděnici Sestri Ponente. Na vodu byla spuštěna v roce 2005 a společnosti Costa Cruises byla předána v roce 2006.

Loď má celkem 17 palub. Pojme až 3700 cestujících, o které se stará 1100 členů posádky. Na palubě se nachází 1500 pasažérských kajut, z toho 563 pokojů a apartmány mají vlastní balkón. Pro pohodlí a zábavu cestujících slouží například pět restaurací, 13 barů, čtyři bazény, lázně, řada sportovišť, kino, divadlo, kasino či diskotéka.

Místo ztroskotání lodi Costa Concordia.

Ztroskotání

Během okružní plavby po západním Středomoří loď najela na ostrý útes poblíž ostrova Giglio u západního pobřeží Itálie, čímž došlo k poškození jejího trupu (část útesu se dokonce odtrhla a zůstala v boku lodi zaklíněna). Posádka musela být evakuována. Do plavidla se otvorem dostala voda, která vnikla i do strojovny a zatopila ji. Tím pádem vypadl proud na celé lodi a nebylo možné jí ovládat. Loď pak byla unášena proudem na širé moře. V jednu chvíli se ale bokem natočila proti silnému větru, který loď zahnal zpět na pobřeží. Loď se zachytila na svažující se mělčině, kde spočinula na boku. Část trupu a nástaveb přitom vyčnívala nad hladinu.

Costa Concordia u ostrova Isola del Giglio. Autor: Rvongher.

Italská výletní loď Costa Concordia najela v pátek 13. ledna 2012 večer při pobřeží ostrova Giglio, jednoho z toskánských ostrovů, na útes. V trupu vznikla trhlina a loď se převrátila na bok. Při neštěstí zahynulo 32 lidí.

Loď nesla 4252 lidí z celého světa a byla na první etapě plavby kolem pobřeží Středozemního moře, kterou zahájila v lazijském přístavu Civitavecchia. Poté, co se loď přiblížila k ostrovu Giglio, aby pozdravila místní obyvatele, narazila na podmořský útes.

Náraz způsobil dočasný výpadek napájení, protože voda zaplavila strojovnu. Loď však byla ještě plovoucí a stabilní. Kapitán Francesco Schettino nařídil evakuaci po hodině plavby bez pohonu. Mezitím znepokojení cestující upozornili přístavní orgány a byly vyslány záchranné lodě. Během šestihodinové evakuace byla většina cestujících dopravena na břeh. Hledání těl pohřešovaných osob pokračovalo po dobu několika měsíců.

Poslední polohy lodi 13. ledna 2011 a poloha lodi u pobřeží ostrova Giglio. Autor: W.Rebel.

Costa Concordia, kterou provozovala společnost Costa Cruises, byla jednou z největších lodí, která kdy byla na moři opuštěna. Kapitán Schettino byl zatčen na základě předběžných obvinění ze zabití v souvislosti s tím, že způsobil ztroskotání, neposkytl pomoc 300 cestujícím a neopustil vrak jako poslední. Později byl obviněn, že námořním úřadům nepopsal správně rozsah katastrofy a opustil cestující, kteří se nemohli sami zachránit. Společnost Costa Cruises nabídla cestujícím odškodnění (do výše 11 000 eur na osobu), které má pokrýt všechny škody včetně ceny plavby. Tuto náhradu přijala třetina cestujících. Společnost také nejprve nabídla, že uhradí kapitánu Schettinovi náklady na právní zastoupení, ale později svou nabídku stáhla.

Hrozilo, že částečně ponořený vrak sklouzne do větší hloubky, uniknou z něj ropné látky a poškodí oblíbenou turistickou zónu. Toto nebezpečí bylo zažehnáno, když se 24. března 2012 podařilo bezpečně odčerpat provozní kapaliny. Costa Concordia byla pojišťovnou oficiálně prohlášena za „úplně ztracenou“. Udává se, že její záchrana je největší operací svého druhu (výtlak činí 50 000 tun). Dne 16. září 2013 začala operace narovnání vraku; trup byl vyrovnán a zajištěn ve svislé poloze v časných ranních hodinách 17. září. Koncem července 2014 byla loď odtažena do Janova k sešrotování.

Profil mořského dna u pobřeží ostrova s polohou vraku a přibližné místo kolize. Autor: W.Rebel.

Dne 13. ledna 2012 okolo 21:00 místního času (UTC +1), Costa Concordia ztroskotala na útesu u ostrova Giglio. Když předtím ve večerních hodinách opustila přístav Civitavecchia a byla na začátku sedmidenní plavby do Savony, Marseille, Barcelony, Palmy, Tunisu a Palerma. Podle místní pobřežní stráže bylo v době události na palubě 3206 cestujících a 1023 členů posádky.

V 17:48 UTC La Repubblica oznámila, že kapitán uvedl, že byli asi 300 metrů (330 yd) od skal (tj. na délku plavidla) a narazili na skálu, která nebyla vyznačena v námořních mapách. Tento útes se nachází asi 800 metrů (870 yd) jižně od vjezdu do přístavu Giglio. Plavidlo pokračovalo dalších asi 1000 m (1100 yardů), až na sever od výjezdu z přístavu. Plavidlo se poté snažilo dostat blíže k přístavu. Tento obrat posunul těžiště na pravou stranu lodi a zpočátku se naklonilo o 20°, nakonec se naklonila v úhlu asi 80°. Podle místní pobřežní stráže má loď poškozen levý bok v délce 50 metrů (160 stop), poškozením o skalisko, které prorazilo trup lodi.

Převrácená Costa Concordia s trupem poškozeným od skalisek, v trupu je patrný uvízlý kus útesu. Autor: Rvongher.

Místní úřady sdělily, že loď se zřejmě odchýlila od stanoveného kurzu, aby cestujícím umožnila výhled na pobřeží Giglio Porto. Zprávy uvádějí, že se na lodi vyskytla vážná porucha v napájení. Malcolm Latarche, editor námořního časopisu IHS Fairplay Solutions, řekl, že mohlo dojít k výbuchu ve strojovně, výpadku napájení. Výpadek proudu mohl způsobit ztrátu nad plavidlem a vybočení ze stanoveného kurzu.Webová kamera na lodi byla naposledy aktualizována 13. ledna ve 20:31 GMT.

Okolo 20:00 byli cestující v jídelně, došlo k náhlé ohlušující ráně, kterou člen posádky (interkomem), popsal jako "elektrické selhání". "Řekli jsme hostům, že je všechno v pořádku a pod kontrolou a snažili jsme se zastavit paniku," sdělil steward Deodato Ordona. Bylo to asi hodinu předtím, než byla nehoda oznámena, řekl. "Loď se začala hlučně otřásat. Vypukla panika, jako ve filmu, nádobí se řítilo k zemi, lidé běhali a padali ze schodů," řekl přeživší Fulvio Rocci. Osoby na palubě lodi řekly, že se náhle naklonily k levé straně.Cestujícím bylo později sděleno, aby si navlékli záchranné vesty. Když se loď později otočila ve snaze dostat se přídí k přístavu, naklonila se přibližně o 20° na pravou stranu a došlo k problémům při spouštění záchranných člunů.

Vrak plavidla Costa Concordia. Autor: Roberto Vongher.

Evakuace

Někteří cestující skočili do vody, ve snaze doplavat ke břehu, zatímco další byli připraveni k opuštění lodi. Byli však zdrženi členy posádky okolo 45 minut, protože ta bránila okamžitému spuštění záchranných člunů. Tři lidé se údajně utopili po skoku přes palubu a dalších sedm bylo vážně zraněno. Místní náčelník hasičů Aquilino řekl, že jeho muži, "vytáhli 100 lidí z vody a zachránili asi 60 dalších, kteří byli uvězněni v lodi."

Julian Bray, reportér na cestách a spisovatel, napsal: "O dvanáct hodin později zůstává deset cestujících nezvěstných a mnohé ze záchranných člunů (kapacita 150 osob/člun) nebyly nasazeny kvůli následnému převrácení plavidla na stranu. Další byli evakuováni a přepraveni do přístřeší na ostrově. Posádka zůstala na palubě a lodní zprávy původně trvaly na tom, že nehrozí žádné nebezpečí potopení ". První obrázky za denního světla ukázaly, že plavidlo leží na pravém boku zpolovina potopené, nedaleko přístavu Giglio. Pět vrtulníků pobřežní stráže, námořnictva a letectva se střídalo v přepravování přeživších z paluby do bezpečí.

Z cestujících na palubě bylo 989 Italů, 569 Němců, 462 Francouzů, 177 Španělů, 126-129 Američanů,127 Chorvatů, 108 bylo Rusů, 74 Rakušanů, 69 Švýcarů 47 Brazilců, nejméně 34 bylo Nizozemců, 26 bylo z Hong Kongu, 25 Britů, Australanů bylo 21, 17-18 bylo Argentinců, 13 z Tchaj-wanu, 12 Kanaďanů, 12 Číňanů, 12 Poláků, 11 Portugalců, 10 Rumunů, 11 Maďarů, 10 Kolumbijců, 10 Chilanů, 9 Turků, 4 Izraelci, 3 Makedonci 1 Novozélanďan. Ostatní cestující byli mexické a irské národnosti. Ze členů posádky, 12 Britů, 6 Brazilců a nejméně jeden Peruánec.

Další osud

V březnu 2012 se podařilo bezpečně odčerpat provozní kapaliny. Dne 16. září 2013 zahájila firma Titan Salvage vyzvednutí vraku.

Vyzvednutí vraku na hladinu. Autor: Rvongher.

Plavidlo bylo do časného rána 17. září (cca během 19 hodin) uvolněno, uvedeno do vzpřímené polohy a zajištěno. Následovala kontrola technického stavu plavidla a jeho vyzvednutí na hladinu. Koncem července 2014 byla loď odtažena do Janova k sešrotování. V listopadu 2014 bylo ve vraku nalezeno tělo, které pravděpodobně patřilo poslednímu pohřešovanému.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum